Iskolánk nevelőinek pedagógiai hitvallása

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, amelyben tanulóink otthon érezhetik magukat.

Ennek keretében:

– a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
– a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
– a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
– diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket,
  így tudhatják, mit várunk el tőlük,
– minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi
  munkájában és életének egyéb problémáiban,
– az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
        – tanuló és tanuló,
        – tanuló és nevelő,
        – szülő és nevelő,
        – nevelő és nevelő között.