A XVIII. századig az elemi iskolában vallástan, olvasás és írás, valamint az ének mellett a latin tanításával is foglalkoztak. A XVIII. században épült a görög katolikus templom és az építkezéskor külön paplakot és iskola helyet is kijelöltek, majd építettek fel. A hitfelekezeteknél a tankötelesek növekvő számával túlzsúfoltság alakult ki. Az 1910/11-es tanévben 150 tanuló tanul felekezeti iskolákban, két nevelő irányításával. A népoktatási törvény alapján kezdődik a községi iskola szervezése. Így községünkben felépült egy új községi iskola, ahova elsősorban izraelita vallású gyermekek, valamint azon szülők gyermekei jártak, akik a két felekezet papjával ellentétben voltak. Az 1920-as években kezdte működését a Teológia Főiskola. ez héber teológia volt, mintegy 250-300 növendékkel. Nemcsak Szatmárból és a Nyírségből, de még Kárpátaljáról és a felvidékről is jöttek a fiatalok tanulni. az iskola 1943-ig működött.


1944 őszén a lakosság összefogásával felújították a felekezeti iskolát. A megszépült intézményben a tanítás november 15-én kezdődött 225 tanulóval és 6 tanítóval. Az iskolák államosítása idején 371 tanulója és 11 nevelője volt a községnek. Államosításkor községi tulajdonba 4 épület, 5 tanterem és 3 szolgálati lakás volt. A fokozatosan növekvő tanulólétszám miatt újabb tantermek építése vált szükségessé. 1971-ben az Árpád u. 1-3. szám alatt épült egy 4 tantermes iskola, később itt került kialakításra a bitumenes kézilabdapálya, világítással. 1986-ban került átadásra egy modern iskolaépület, amelyben 7 tanterem, 3 szertár, tornaterem, kiszolgáló helyiségek nyertek elhelyezést. 1997 szeptemberében rákapcsolódtunk az Internet hálózatra. Iskolánk tanulóinak száma az 2004/05-es tanévben: normál tagozat 242 fő, sajátos nevelési igényű tanulók száma 59 fő. Az iskola összlétszáma így 301 fő.A sajátos nevelési igényű tanulók magas száma alapvetően meghatározza iskolánk feladatait. Ezért kiemelt feladatunk az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a tanulók felzárkóztatása. A tanulóifjúság, a nevelőtestület és a szülők kezdeményezésére a községi képviselő-testület 48/1997. (XI.28.) számú határozata alapján iskolánk új neve: Jókai Mór Általános Iskola lett. 1999. szeptember 1-től mint Általános Művelődési Központ működünk. Intézmény-egységek: iskola ? könyvtár – művelődési ház- Idősek Klubja. 2003.augusztus 1-től intézményünkhöz integrálódott a Napközi Otthonos Óvoda. 2004. április 16-án új intézmény-egységgel bővültünk: a Jókai Mór ÁMK Szociális és Gyermekjóléti Alapellátással. 2004. szeptember 1-től bevezetésre került az önálló alapfokú művészet oktatás. 2004. július 1-től önálló gazdálkodási jogkört kaptunk.


Az iskolaépület

– 1950-ben 4 épület, 5 tanterem, 3 szolgálati lakás.
– 1960-ban 5 épület, 8 tanterem, 5 szolgálati lakás.
– 1971-ben Árpád út 1-3 szám alatti épület megépítése 4 tanterem, 2 iroda,
  4 szertárhelyiség.
– 1980-ban bitumenes kézilabdapálya, világítással.
– 1986-ban új iskola építése, melyben 7 tanterem, 3 szertár, 2 iroda, tornaterem,
  kiszolgáló helyiségek, kazánház található. Számítástechnikai szaktanterem
  kialakítása.
– 1988-ban labdarúgópálya építése, lelátóval, futópályával.
– 2001-ben a már meglévő épülethez egy új épületszárny építése, melyben a földszinten
  kapott helyet a könyvtár, az ebédlő és a konyha, az emeleten pedig 7 tanterem,
  1 szertár, nyelvi labor és informatika szaktanterem.Fontosabb iskolai események, sikerek

– 1968. területi atlétika versenyen Vajda János kislabda-hajításban 1. helyezést,
  Pászinszki Anna távolugrásban 3. helyezést ért el.
– 1976-tól úttörő gárda honvéd- és tüzoltó csapataink 3 alkalommal országos elso
  helyezést értek el.
– 1983. Pénzes György 7. osztályos kémia versenyen országos 3. helyezést,
  Uzonyi István 7. osztályos tanuló pedig 5. helyezést ért el.
– 1990. Svéda Szabolcs 5. osztályos tanuló országos matematika verseny döntőse volt.
– 1994. Nagy Gabriella 7. osztályos tanuló mezei futóversenyen 9. helyezést ért el.
– 1995. Kecseti Ferenc 8 osztályos tanuló országos fizika verseny döntőjében vett részt.
  Országos mezei futóversenyen iskolánk csapata 5. helyezést ért el. Nagy Gabriella a
  100 méteres síkfutás országos döntőjének 8. helyezettje volt.
– 2000. Iskolánk leány kézilabda csapata megyei diákolimpiai bajnok III. korcsoportban.
– 2003. Kossuth Megyei Történelmi verseny döntőjében Drabik Péter 5.helyezést ért el.
– TIT Megyei Történelmi versenyen Orosz István 6.helyezést ért el.
– Jedlik – Öveges Megyei Fizika versenyen Bankó Csaba és Eördögh Gábor 6.helyezést
  ért el.
– TIT Országos Levelezős tanulmányi verseny helyezettjei: Angol nyelv:
  Zelenák Gabriella 2.hely
– Rákóczi emlékverseny – Kémia: Drabik Péter, Bankó Csaba, Eördögh Gábor 4.hely
– Rákóczi emlékverseny – Irodalom: Dienes Dorottya, Orosz Tímea 2.hely,
  Molnár Nikoletta 3.hely.
– 2004. Fox Kids Kupa Országos döntő fiú csapatunk 5.helyezést ért el Kézilabda
  III. korcsoportos területi döntőjében csapatunk 1.díjat kapott.
– Területi kémia versenyen Bankó Csaba 3.helyezést ért el.
– Sajátos nevelési igényű tanulóink a megyei futball bajnokságon 4.helyezést értek el.